ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 221 และ 226) จำนวน 82 เครื่อง