ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ แนะแนว และเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ แนะแนว และพัสดุ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์และแนะแนวพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ