เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวล ผล พร้อมติดตั้ง (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 221 และ 226) จำนวน 82 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)