โควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2566 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

>>ประเภทผลการเรียนดี<<

♦ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
♦ อังกฤษ-คณิตศาสตร์
♦ ไทย-สังคม
♦ จีน-สังคม

>>ประเภทเงื่อนไขพิเศษและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน<<
♦ เงื่อนไขพิเศษ