วันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ครบรอบ109 ปี

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าร่วมวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ครบรอบ 109 ปี
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

คลิกที่นี่ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด